Prelegenci

Izabela Banaś

Główny Specjalista, Departament Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.