Prelegenci

Jerzy Kalinowski

Partner, Szef Zespołu Doradczego w zakresie Strategii i Operacji w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, KPMG

Jowita Zielinkiewicz

Kierownik Działu Pozyskiwania i Rozliczania Projektów UE w Zarządzie Morskiego Portu w Gdańsku