Izabela Banaś

izabela_banas

Izabela Banaś

Główny Specjalista, Departament Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jest absolwentką Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych na SGH w Warszawie. Z funduszami europejskimi i PARP związana od 2000 roku. Zajmowała się programowaniem, kontraktowaniem i rozliczaniem takich programów jak Phare SPO WKP, PO IG, PO IR, PO PW. Współpracowała z Ministerstwem Gospodarki i Energii w Bułgarii gdzie uczestniczyła w charakterze eksperta w pracach związanych z przygotowaniem programu operacyjnego „Competitiveness of Bulgarian Economy”. Brała udział w programie dotyczącym prowadzenia polityki państwa wobec MSP prowadzonym przez Japońską Organizację Współpracy Międzynarodowej w Japonii.