Karolina Lipińska

karolina_lipinska

Karolina Lipińska

Kierownik Referatu Rozwoju Innowacji w Departamencie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Kierownik Referatu Rozwoju Innowacji w Departamencie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Koordynuje prace związane w wdrażaniem Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. W latach 2007-2010 wdrażała jedyną w Polsce regionalną politykę wsparcia rozwoju klastrów. Członek Zespołu Zarządzającego Regionalnym Programem Strategicznym „Pomorski Port Kreatywności” odpowiedzialna za działania związane z innowacjami i transferem wiedzy do gospodarki.