Michał Bańka

michal_banka

Michał Bańka

Doktor nauk ekonomicznych z zakresu zarządzania Politechniki Warszawskiej (2008 r.). Obecnie Dyrektor Departamentu w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) odpowiedzialny za rozwój ekosystemu start-upowego, w szczególności start-upów, akceleratorów, inkubatorów, aniołów biznesu oraz funduszy Venture Capital.

Zarządzający w perspektywie finansowej 2014-2020 m.in: (1) Scale Up – pierwszym programem łączącym duże przedsiębiorstwa w tym Spółki Skarbu Państwa, akceleratory i start-upy w ramach rządowego programu Start in Poland (2) Funduszem Pożyczkowym dla start-upów z udziałem aniołów biznesu, funduszy VC (3) Programem wspierającym rozwój przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej w ramach instrumentów Platformy startowe dla nowych pomysłów oraz Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej (4) Programem 4 Stock – wspierającym przedsiębiorstwa w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym lub dłużnym z rynku GPW, New Connect, zagranicznych rynków regulowanych, rynku obligacji Catalyst.