20 listopada 2014 (czwartek), rozpoczynamy o godz. 09.00:

09.00 – 10.00

Rejestracja uczestników

  • Gdzie: hol główny budynku C

10.00 – 10.20

 Sala FGH

Otwarcie konferencji i przywitanie gości

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Teresa Kamińska – Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

10.20 – 11.30

 Sala FGH

Sesja inauguracyjna

11.30 – 12.00

Przerwa kawowa

Blok tematyczny 1

12.00 – 13.30

Ścieżka 1

Sala FG

Finansowanie innowacyjnych projektów – szanse i zagrożenia

  • 12:00 – 12:30 Paweł Orłowski (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju)
  • 12:30 – 13:00 Leszek Grabarczyk (Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju)
  • 13:00 – 13:30 Jak fundusze VC oceniają projekty innowacyjne – Szymon Kurzyca (Heyka Capital Markets Group)

Ścieżka 2

Sala AB

Case studies: Komercjalizacja drogą do sukcesu

Ścieżka 3

Sala C

Nowoczesne technologie na rzecz bezpieczeństwa

(Chcesz wziąć udział? Zadzwoń: 733 177 330)

Warsztat 1

Sala 2.15

Rozwój produktów biotechnologicznych na przykładzie Przeciwciał Monoklonalnych – co trzeba wiedzieć i co trzeba zrobić, zanim rozpocznie się badania kliniczne.

  • 12:00 – 13:30 dr Piotr Zień (Polpharma SA)

Warsztat 2

Sala H

Finansowanie innowacyjnych projektów typu startup, spin-off i spin-out.

  • 12:00 – 13:30 Arkadiusz Sylpaczuk, Agnieszka Płoska (ADM Consultig Group SA)

Speed dating

Sala D

Rozmowy indywidualne pomysłodawców z inwestorami

  • 12:00 – 13:30 Spotkania z inwestorami zgodnie z ustalonym harmonogramem

13.30 – 14.30

Lunch

Blok tematyczny 2

14.30 – 16.00

Ścieżka 1

Sala FG

Debata

Ścieżka 2

Sala AB

Case studies: Komercjalizacja drogą do sukcesu

Ścieżka 3

Sala C

Jak zacząć komercjalizować – od pomysłu do sukcesu

Warszat 3

Sala H

Warsztaty doskonalenia modeli biznesowych

  • 14:30 – 16:00 Tomasz Rudolf (Innovatika)

Speed dating

Sala D

Rozmowy indywidualne pomysłodawców z inwestorami

  • 14:30 – 16:00 Spotkania z inwestorami zgodnie z ustalonym harmonogramem

16.00 – 19.00

Networking