17.00 – 19.30

Investors (LP) Meeting – spotkanie poświęcone tematyce współpracy kapitału prywatnego z funduszami VC

(tylko na zaproszenie)

20.00 – 00.00

 BANKIET VIP

(Olivia Tower – Sky Club)

Na spotkanie zaprasza JLL

09.00 – 10.00

 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW I KAWA

10.00 – 10.20

 OTWARCIE KONFERENCJI

Olivia Business Centre – Maciej Grabski

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk – Inteligentne specjalizacje pomorza

Wiceprezydent Miasta Gdańska Andrzej Bojanowski

 SESJA I

10.20-10:50

Instrumenty wsparcia B+R – panel wspólny

Izabela Banaś, Główny Specjalista, Departament Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach w PARP oraz Daniel Kraszewski, Wicedyrektor Działu Komercjalizacji NCBR

10:50-11:30

Spółki Skarbu Państwa – gotowość do wdrażania innowacji z rynku

Michał Bańka, Dyrektor Departamentu Rozwoju Startupów w PARP

Agnieszka Jakubiak, Ekspert, Agencja Rozwoju Przemysłu

Jowita Zielinkiewicz, Kierownik, Zarząd Portu Miasta Gdańska

Przemysław Piesiewicz, Wiceprezes, Energa SA

Mateusz Aleksander Bonca, Wiceprezes, Lotos SA

11.30 – 12.00

Jak korporacje pozyskują i wdrażają innowacje? Największe wyzwania

Jerzy Kalinowski, Partner, Szef Zespołu Doradczego w zakresie Strategii i Operacji w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, KPMG

12.00 – 12.20

Czego powinny nauczyć się korporacje jeśli chodzi o współpracę ze startupami – doświadczenia Orange Polska z programu akceleracji Orange Fab

Joanna Bruździak-Maleszewska, Kierownik Wydziału Inkubacji i Nowych Rozwiązań, Orange Polska

12.20 – 12.40

PRZERWA KAWOWA

 SESJA II

12.40 – 13.00

Wspólne akcelerowanie startupów – konsorcjum korporacji, czyli Challenge Up!

Michał Dżoga, Corporate Affairs Manager, Europe Region, Intel

Jakub Probola, Head of hub:raum Krakow

13.00 – 13.20

Współpraca korporacji z funduszami inwestycyjnymi typu VC/PC, inkubatorami i akceleratorami

Piotr Pietrzak, IBM

13.20 – 13.40

Czemu myślisz, że masz rację, nawet kiedy się mylisz. Błędy poznawcze w strategii biznesowej

Piotr Bucki

13.40 – 14.20

Szanse i bariery zbudowania konsorcjum funduszy kapitałowych – debata

Ewa Treitz (Black Pearls VC), Tomasz Świeboda (Inovo VC), Rafał Celej (Partner w kancelarii Kondracki Celej), Kinga Stanisławska (Experior Venture Fund), Piotr Wilam (Innovation Nest)

14.20 – 15.00

LUNCH

 SESJA III

15.00 – 15.15

Deltamarin – różnorodność innowacji w projektowaniu dla przemysłu morskiego

Grzegorz Mazerski, R&D Director, Deltamarin Poland

15.15 – 15.30

Innowacje w gospodarce morskiej

Piotr Januszewski, Dyrektor ds. Projektów, Rolls-Royce Polska 

15.30 – 15.45

Dobre praktyki współpracy nauki z biznesem – case study

Dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, Prorektor ds. Nauki, Akademia Morska w Gdyni

15.45 – 16.30

Wybrane obszary współpracy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z biznesem – zaproszenie do współpracy

Otwarcie: Wicemarszałek Paweł Orłowski

Prof. dr hab. Jacek Bigda, Prorektor ds. Rozwoju i Organizacji Kształcenia, Gdański Uniwersytet Medyczny

Case studies: Dr hab. Dominika Szalewska, Klinika Rehabilitacji, Gdański Uniwersytet Medyczny

Dr Piotr Niedoszytko, Klinika Rehabilitacji, Gdański Uniwersytet Medyczny

Prowadzenie: Karolina Lipińska, Kierownik Rozwoju Innowacji, DRG, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

16.30 – 17.00

Zdalna Opieka Medyczna – nowa jakość w zasięgu ręki

Marta Niezgoda – Dyrektor Konsultingu Zdalnej Opieki Medycznej Comarch Healthcare

17.00 – 18.30

COCKTAIL

 SPEED DATING

10.40 – 17.00

Indywidualne spotkania projektodawców z inwestorami