Jednym z kluczowych elementów Venture Day są indywidualne spotkania pomysłodawców z inwestorami poszukującymi ciekawych, innowacyjnych projektów o dużym potencjale komercjalizacyjnym.

W spotkaniach biorą udział pomysłodawcy, których projekty zgłoszone na konferencję spotkały się z zainteresowaniem inwestorów. Indywidualne spotkania odbywają się w przyjaznej, nieformalnej atmosferze i mają charakter swobodnej rozmowy przy kawie. Celem spotkania jest nawiązanie kontaktu i ocena możliwości rozpoczęcia ewentualnej współpracy. Ze względów organizacyjnych czas jednego spotkania został ograniczony do 20 minut.

Wszyscy biorący udział w spotkaniach indywidualnych będą mieli możliwość kontynuowania rozmów podczas sesji networkingowej wieńczącej konferencję.